Szanowni Klienci,

Najczęściej kierowanym do nas pytaniem jest prośba o omówienie zasad zakupu mieszkania na Zielonej Polanie. Poniżej prezentujemy główne elementy procesu zakupowego.

Oferowane przez nas mieszkania są wolne od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych.

Wszelkie dokumenty dewelopera i osiedla, niezbędne do starania się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, możecie Państwo znaleźć po zalogowaniu się,  w zakładce Dokumenty do pobrania (http://www.zielona-polana.pl/pl/dokumenty). Zazwyczaj banki nie wymagają poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, jeżeli jednak zdarzy się taka sytuacja, zapraszamy z wydrukowanym pakietem dokumentów do Biura Sprzedaży Mieszkań na Zielonej Polanie (ul. K. Bunscha 22 w Krakowie).

 Każdy chętny może dokonać bezpłatnej rezerwacji wybranego mieszkania "on line" lub w naszym biurze. Zweryfikowane rezerwacje  przedłużamy nawet do 21 dni.

 W okresie obowiązywania rezerwacji lokal oczekuje na ostateczną decyzję Klienta.

Decyzja ta, zostaje potwierdzona przekazaniem danych osobowych Nabywców, za naszym pośrednictwem, do Kancelarii Notarialnej oraz zawarciem stosownej umowy przedwstępnej (w przypadku zakończonych inwestycji) lub umową deweloperską (w przypadku inwestycji będących w trakcie realizacji). Obie umowy mają zawsze formę aktu notarialnego. Przykładowe wzory umów deweloperskich oraz aktów notarialnych można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania (http://www.zielona-polana.pl/pl/dokumenty). Istnieje możliwość opracowania zindywidualizowanego projektu umowy przedwstępnej  dla konkretnego Klienta i lokalu, przed zawarciem umowy przedwstępnej.

W okresie pomiędzy zawarciem umowy przedwstępnej a planowanym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, wspólnie z Klientami dokonujemy odbiorów technicznych mieszkań, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek, usuwamy takie usterki niezwłocznie, w terminach uzasadnionych warunkami technciznymi.

Istnieje możliwość udostępnienia mieszkania Klientom dla potrzeb prowadzenia prac wykończeniowych  przed przeniesieniem własności, po uprzednim spełnieniu przez Klientów warunków udostępnienia, ustalonych w umowie.

 Przeniesienia własności mieszkania dokonujemy niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty ceny za mieszkanie.

 Wydanie mieszkania (przekazanie kluczy i wszelkich dokumentów) następuje w uzgodnionym z Nabywcą terminie, zazwyczaj w dniu podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej do 14 dni od zawarcia umowy przenoszącej własność.

 Naszym Klientom udzielamy bezpłatnie wszelkich porad z zakresu budownictwa, prawa i finansów, związanych z nabywanym mieszkaniem.

Zapraszamy!