FQA Zielona Polana

Wszystkie poniższe pytania i wyjaśnienia dotyczą spraw ogólnych związanych z zakupem mieszkań na Zielonej Polanie, prowadzeniem robót wykończeniowych przez Nabywców, zasadami działania wspólnot mieszkaniowych, przebiegiem transakcji, itp.

Czy można zabudować piec w łazience oraz rurę gazową (pytanie dotyczy mieszkań w budynkach E3, E4 i E5 , ul. J.K. Federowicza)?

Ze względu na zamkniętą komorę spalania w zainstalowanych kotłach gazowych, nie ma przeciwwskazań do ich zabudowy, ponieważ powietrze do spalania doprowadzane jest z zewnątrz budynku poprzez przewód powietrzny w kominie. Należy jednak pamiętać o bezwzględnej konieczności swobodnego dostępu do kotła oraz zaworów pod nim umieszczonych. Jest to wymagane ze względu na obsługę oraz serwisowanie kotłów.

Czy w kuchni jest gaz?

W kuchni nie ma gazu. Została wykonana instalacja trójfazowa dostosowana do podłączenia zarówno płyty elektrycznej jak i piekarnika.

Jakie możliwości mają mieszkańcy osiedla Zielona Polana w zakresie telewizji i Internetu?

Wszystkie budynki Osiedla Zielona Polana wyposażono w anteny zbiorcze, umożliwiające odbiór telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Instalacje antenowe są własnością wspólnot mieszkaniowych. Do mieszkań w Zespole Zabudowy E dodatkowo zostały doprowadzone światłowody bezpośrednio z GPD (pomieszczenie w garażu) do rozdzielni lokalowych (TT). Aktualnie głównym dostawcą Internetu i telewizji kablowej jest firma Classcom z Krakowa.

Czy ogródki przylokalowe można dowolnie zagospodarować (np. osłonić wysokim  parkanem, posadzić tuje) ?

Ogródki przynależne do mieszkań parterowych można dowolnie zagospodarować zachowując zasady dobrosąsiedzkich relacji. Rośliny mające bogaty system korzeniowy np. tuje należy sadzić w donicach. Osłanianie ogródków wysokimi panelami jest raczej niewskazane, wymagana jest zgoda Głównego architekta i Zarządcy.

Czy w budynkach są windy?

Tak, każdy budynek na naszym osiedlu wyposażony został w windę osobną w  każdej z klatek, która obsługuje wszystkie kondygnacje naziemne i garaże.

Czy w mieszkaniach można zamontować rolety zewnętrzne i klimatyzację?

Tak, ale każdorazowa ingerencja w elementy stałe budynków np. elewację, stolarkę okienną wymaga wcześniejszej pisemnej zgoda Zarządcy.

Czy można dokonywać przeróbek instalacji w mieszkaniach (np. przeniesienie grzejnika)?

Tak, w mieszkaniu po odbiorze można dokonywać przeróbek instalacji na własną rękę. Należy jednak pamiętać, że w tym zakresie zostaje utracona gwarancja, której udziela deweloper. Jedyną instalacją, której nie wolno przerabiać, jest instalacja gazowa w przypadku mieszkań, gdzie źródłem ciepła oraz ciepłej wody jest indywidualny piec gazowy (budynki E3, E4 i E5).

Z jakich materiałów wykonana została konstrukcja budynków? Jak wygląda kwestia ocieplenia budynków? Czy ściany miedzy lokalowe są dodatkowo wyciszone?

Konstrukcja budynków została wykonana z żelbetu monolitycznego, ściany między lokalowe z pustaka akustycznego lub żelbetu. Budynki są ocieplone 15- to centymetrową warstwą styropianu "dalmatyńczyk". Standard wykończenia poszczególnych budynków dostępny jest na naszej stronie internetowej.

Jak funkcjonuje system wentylacji w budynkach ZZE?

Każde z mieszkań posiada indywidualną wentylację mechaniczną, pozwalającą na normatywną wymianę powietrza w każdym z lokali. Kuchnie, łazienki oraz garderoby wyposażone są w indywidualne wentylatory usuwające zużyte powietrze zbiorczymi kanałami wentylacyjnymi ponad dach budynków. Kompensacja usuwanego powietrza następuje przez nawiewniki okienne, umieszczone w górnej części ram okiennych. Napływ świeżego powietrza przez nawiewniki umożliwiony jest dzięki wytwarzanemu przez wentylatory podciśnieniu. Aby umożliwić prawidłową wentylację w mieszkaniu, w drzwiach do łazienek i garderób należy wykonać podcięcia lub zamontować kratki wentylacyjne.

W budynkach wykonano również systemy wentylacji mechanicznej obsługujące garaże, śmietniki, komórki lokatorskie, przedsionki przeciwpożarowe oraz pomieszczenia techniczne.

Czy ponumerowane miejsca postojowe naziemne w ZZE będzie można wykupić?

Ponumerowane, zewnętrzne miejsca postojowe na terenie Zespołu Zabudowy E zlokalizowane wzdłuż drogi wewnętrznej przeznaczone są w pierwszej kolejności  dla gości odwiedzających mieszkańców, a jeżeli miejsca pozostają wolne po godziny 20.00, dla samych mieszkańców ZZE. Miejsca te nie są przeznaczone do sprzedaży. Jedynie miejsca postojowe zlokalizowane przed budynkiem E1 od strony ul. J.K. Federowicza są przeznaczone do sprzedaży. Miejsca te są odpowiednio oznakowane.

Czy zostaną zamontowane oba piece w apartamentach łączonych?

Nie,  ponieważ w apartamentach łączonych instalacja jest dostosowana do tego, aby z jednego, zamontowanego pieca umożliwić ogrzanie całego połączonego apartamentu. Nie mniej jednak wykonana została instalacja umożliwiająca montaż drugiego pieca.

Dlaczego rura gazowa dochodząca do pieca nie jest wkuta w ścianę, lecz zostawiona na zewnątrz?

Instalacja gazowa została wykonana zgodnie z wytycznymi projektu. Istnieje możliwość obudowania rur zabudowami g-k w ramach robót wykończeniowych.

Czy budynki posiadają już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie?

Tak,  za wyjątkiem budynków Zespołu Zabudowy F (jest w trakcie budowy).

Dlaczego garaż nie ma osobnej księgi wieczystej?

W garażach podziemnych znajduje się wiele pomieszczeń obsługi technicznej budynków, do których musi być zapewniony stały dostęp uprawnionym służbom i osobom, infrastruktura techniczna budynków, instalacje przesyłowe, trasy instalacji elektrycznych, itp. Z tego względu garaż pozostaje nieruchomością wspólną. Miejsca postojowe są oddawane do wyłącznego użytkowania każdoczesnym właścicieli lokali wskazanych przez Spółkę w umowach przenoszących własność mieszkań.

Jak wygląda formalna strona zakupu mieszkania na osiedlu Zielona Polana. Czy pobierane są zaliczki?

Nasz system internetowy  SOI Metkasoft (www.zielona-polana.pl) umożliwia Klientom dokonywanie bezpłatnej rezerwacji wybranego mieszkania on line lub za pośrednictwem Biura Sprzedaży Mieszkań. Zweryfikowane rezerwacje, w uzasadnioncyh przypadkach, przedłużamy nawet do 30 dni. W okresie rezerwacji lokal zostaje wyłączony ze sprzedaży na koszt i ryzyko Spółki. W okresie rezerwacji Strony winny zawrzeć stosowną umowę (przedwstępną lub deweloperską). Obie umowy mają zawsze formę aktu notarialnego. Wzory umów deweloperskich i przykładowe umowy przedwstępne są dostępne na naszej stronie internetowej www.zielona-polana.pl w zakładce „Dla nabywców – dokumenty do pobrania”.

Czy grunt jest własnością dewelopera?

Tak, grunt, na którym jest budowane Osiedle Zielona Polana jest własnością dewelopera.

Jak będzie wyglądał dostęp do ul. K.Bunscha po wygaśnięciu służebności przejazdu/przechodu dla mieszkańców ZZE?

Służebność przejazdu/ przechodu dla mieszkańców Zespołu Zabudowy E przez Osiedle Zielona Polana (drogę wewnętrzną) wygaśnie wtedy, kiedy cała ul. J.K. Federowicza zostanie wybudowana i oddana do użytkowania. A zatem zostanie umożliwiony nieograniczony dostęp do ul. K.Bunscha i ul. Mochnaniec poprzez ul. J.K. Federowicza.

Co powstanie na sąsiednich działkach?

Na działkach sąsiadujących z Zespołem Zabudowy E od strony południowej i północnej  planowana jest budowa niskich budynków wielorodzinnych o umoarkowanej i małej intensywności zabudowy, zaś od strony zachodniej zabudowa jednorodzinna.

Gdzie mogą zaparkować goście odwiedzający mieszkańców ZZE?

Na terenie Zespołu Zabudowy E, wzdłuż północnej strony ogrodzenia zostały wyznaczone ogólnodostępne, naziemne miejsca parkingowe przeznaczone w pierwszej kolejności dla odwiedzających. Istnieje również możliwość zaparkowania przed ogrodzeniem, wzdłuż ul. J.K. Federowicza.

Czy można otrzymać drugi pilot do bramy wjazdowej?

Nie, do jednego miejsca postojowego wydajemy tylko jeden pilot, upoważniający Nabywcę do wjazdu na teren ZZE i właściwego garażu.

Czy bramę wjazdową można otworzyć domofonem?

Nie, nie ma takiej możliwości ze względów bezpieczeństwa.. Bramy wjazdowe na teren Osiedla Zielona Polana można otworzyć jedynie przy użyciu pilotów. Ochrona osiedla ma dodatkowe sterowanie bramami z portierni.

Czy można wynająć miejsce parkingowe w garażu podziemnym?

Tak, istnieje możliwość czasowego wynajęcia miejsca postojowego w garażu, o ile Deweloper dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w danym budynku.

Czy można osłonić ażurowe drzwi od komórek lokatorskich?

Istnieje możliwość wykonania osłony drzwi od komórek lokatorskich. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z systemu wentylacji mechanicznej komórek.

Ile wynoszą opłaty (zaliczki na utrzymanie częsci wspólnych i na media indywidualne) za mieszkanie, komórkę i  miejsce w garażu?

Opłaty miesięczne, w formie zaliczek, wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej ZZE za utrzymanie częsci wspólnych wynoszą ok. 3,50 zł za m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Zaliczki na media indywidualne, w przypadku mieszkań z indywidualnym piecem gazowym to ok. 1 zł za m2 powierzchni użytkowej mieszkania i dotyczą jedynie opłaty za wodę i ścieki, a w przypadku mieszkań korzystających ze wspólnej kotłowni, to ok. 5,5 zł za m2  powierzchni użytkowej mieszkania i dotyczą opłaty za wodę ciepłą, zimną, ścieki i ogrzewanie. Opłata za miejsce postojowe w garażu podziemnycm to ok. 30 zł/m-c.

Czy ogrzewanie doprowadzone z kotłowni jest droższe od ogrzewania z sieci miejskiej?

Koszty tych dwóch wariantów są porównywalne. Koszt doprowadzenia ciepła oraz podgrzania wody z sieci miejskiej wynosi ok. 5,30 zł / m2 lokalu.

Jaki jest stosunek miejsc postojowych do lokali mieszkalnych w ZZE?

Wymagany warunkami wskaźnik liczby miejsc postojowych do ilości mieszkań to 0,8. W garażach podziemnych budynków przy ul. J.K. Federowicza znajduje się 102 miejsca postojowe i kilka boksów dla motocykli. Dodatkowo zostały wybudowane zewnętrzne miejsca parkingowe. Mieszkań w budynkach ZZE jest 143, przy czym kilka jest połączonych. Zatem, wybudowaliśmy więcej miejsc postojowych niż wynikało ze stosownych przepisów.

Czy mieszkańcy mogą zmienić zarządcę nieruchomości?

Oczywiście, mieszkańcy będąc członkami Wspólnoty Mieszkaniowej mają legitymację i możliwość zmiany zarządcy zwykłą większością głosów.

Czy mieszkańcy budynków A (nr 24), B (nr 20)  i D (nr 26) będą mogli korzystać z siłowni ZZE, a mieszkańcy ZZE z placy zabaw zlokalizowancyh na terenie tychże wspólnot?

Raczej nie, ale jest to kwestia wzajemnych uzgodnień pomiędzy Wspólnotami Osiedla Zielona Polana.

Czy kupując mieszkanie otrzymuje się schematy, rysunki instalacji elektrycznej i wod- kan dla celów wykończeniowych?

Tak, odbierając klucze do mieszkania otrzymują Państwo m.in. dokumentację branżową wraz z dokumentacją fotograficzną stanu surowego.

Z ilu mieszkań łącznie będzie się składać osiedle Zielona Polana?

Docelowo Osiedle Zielona Polana składać się będzie z 10 budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i miejscami naziemnymi, z infrastrukturą techniczną i rekreacyjną. W sumie powstanie ponad 550 mieszkań.

Czy można kupić boksy na motocykle?

W garażach podziemnych budynków przy ul. Federowicza 27-35 zostały przewidziane takie miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży Mieszkań